Rapportage

Splits rapportage naar antwoord op vraag:
Totaalkolom 

 

Dit zijn de resultaten van uw MTO. Het totaal aantal teruggestuurde vragenlijsten is 401.


Op welke afdeling werkt u?

Inkoop 74 18.5 %
       
Administratie 133 33.2 %
           
Secretariaat 69 17.2 %
      
Verkoop 85 21.2 %
       
Expeditie 40 10 %
    
N 401 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Binnen de organisatie wordt efficiënt gewerkt

Helemaal mee eens  184 45.9 %
               
Mee eens  77 19.2 %
       
Neutraal  67 16.7 %
      
Mee oneens  39 9.7 %
    
Helemaal mee oneens  16 4 %
  
Geen mening  18 4.5 %
   
N 401 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Tussen afdelingen wordt goed samengewerkt

Helemaal mee eens  154 38.4 %
            
Mee eens  101 25.2 %
         
Neutraal  59 14.7 %
      
Mee oneens  51 12.7 %
     
Helemaal mee oneens  20 5 %
   
Geen mening  16 4 %
  
N 401 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Iedereen wordt eerlijk behandeld

Helemaal mee eens  155 38.7 %
             
Mee eens  102 25.4 %
         
Neutraal  75 18.7 %
       
Mee oneens  35 8.7 %
    
Helemaal mee oneens  17 4.2 %
  
Geen mening  17 4.2 %
  
N 401 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik ben tevreden over Personeelszaken

Helemaal mee eens  163 40.6 %
             
Mee eens  94 23.4 %
        
Neutraal  71 17.7 %
      
Mee oneens  39 9.7 %
    
Helemaal mee oneens  12 3 %
  
Geen mening  22 5.5 %
   
N 401 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik ben tevreden over de ICT-ondersteuning

Helemaal mee eens  152 37.9 %
            
Mee eens  85 21.2 %
       
Neutraal  78 19.5 %
       
Mee oneens  46 11.5 %
     
Helemaal mee oneens  20 5 %
   
Geen mening  20 5 %
   
N 401 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik ben tevreden over het bedrijfsrestaurant

Helemaal mee eens  153 38.2 %
            
Mee eens  82 20.4 %
       
Neutraal  69 17.2 %
      
Mee oneens  24 6 %
   
Helemaal mee oneens  24 6 %
   
Geen mening  49 12.2 %
     
N 401 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn baan biedt mij voldoende zekerheid

Helemaal mee eens  152 37.9 %
            
Mee eens  99 24.7 %
         
Neutraal  71 17.7 %
      
Mee oneens  41 10.2 %
    
Helemaal mee oneens  21 5.2 %
   
Geen mening  17 4.2 %
  
N 401 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan voldoende doorgroeien binnen de organisatie

Helemaal mee eens  151 37.7 %
            
Mee eens  95 23.7 %
        
Neutraal  79 19.7 %
       
Mee oneens  36 9 %
    
Helemaal mee oneens  17 4.2 %
  
Geen mening  23 5.7 %
   
N 401 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb vertrouwen in de leiding van de organisatie

Helemaal mee eens  153 38.2 %
            
Mee eens  98 24.4 %
        
Neutraal  75 18.7 %
       
Mee oneens  37 9.2 %
    
Helemaal mee oneens  20 5 %
   
Geen mening  18 4.5 %
   
N 401 100 %

Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende geeft duidelijk aan wat van mij verwacht wordt

Helemaal mee eens  185 46.1 %
               
Mee eens  95 23.7 %
        
Neutraal  62 15.5 %
      
Mee oneens  20 5 %
   
Helemaal mee oneens  20 5 %
   
Geen mening  19 4.7 %
   
N 401 100 %

Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende heeft belangstelling voor mij

Helemaal mee eens  176 43.9 %
              
Mee eens  99 24.7 %
         
Neutraal  73 18.2 %
      
Mee oneens  20 5 %
   
Helemaal mee oneens  12 3 %
  
Geen mening  21 5.2 %
   
N 401 100 %

Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende houdt mij voldoende op de hoogte

Helemaal mee eens  176 43.9 %
              
Mee eens  83 20.7 %
       
Neutraal  72 18 %
      
Mee oneens  36 9 %
    
Helemaal mee oneens  15 3.7 %
  
Geen mening  19 4.7 %
   
N 401 100 %

Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende motiveert mij

Helemaal mee eens  168 41.9 %
              
Mee eens  89 22.2 %
        
Neutraal  75 18.7 %
       
Mee oneens  33 8.2 %
   
Helemaal mee oneens  17 4.2 %
  
Geen mening  19 4.7 %
   
N 401 100 %

Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende begeleidt mij goed

Helemaal mee eens  166 41.4 %
             
Mee eens  91 22.7 %
        
Neutraal  72 18 %
      
Mee oneens  31 7.7 %
   
Helemaal mee oneens  21 5.2 %
   
Geen mening  20 5 %
   
N 401 100 %

Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende staat open voor ideeën

Helemaal mee eens  172 42.9 %
              
Mee eens  90 22.4 %
        
Neutraal  78 19.5 %
       
Mee oneens  20 5 %
   
Helemaal mee oneens  16 4 %
  
Geen mening  25 6.2 %
   
N 401 100 %

Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Als ik iets niet goed doe, hoor ik dat

Helemaal mee eens  177 44.1 %
              
Mee eens  104 25.9 %
         
Neutraal  63 15.7 %
      
Mee oneens  21 5.2 %
   
Helemaal mee oneens  17 4.2 %
  
Geen mening  19 4.7 %
   
N 401 100 %

Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Als ik iets wel goed doe, hoor ik dat

Helemaal mee eens  172 42.9 %
              
Mee eens  78 19.5 %
       
Neutraal  76 19 %
       
Mee oneens  34 8.5 %
    
Helemaal mee oneens  21 5.2 %
   
Geen mening  20 5 %
   
N 401 100 %

Afdeling
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: De samenwerking op de afdeling is goed

Helemaal mee eens  189 47.1 %
               
Mee eens  100 24.9 %
         
Neutraal  56 14 %
     
Mee oneens  25 6.2 %
   
Helemaal mee oneens  13 3.2 %
  
Geen mening  18 4.5 %
   
N 401 100 %

Afdeling
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Conflicten op de afdeling zijn bespreekbaar

Helemaal mee eens  166 41.4 %
             
Mee eens  108 26.9 %
         
Neutraal  64 16 %
      
Mee oneens  30 7.5 %
   
Helemaal mee oneens  13 3.2 %
  
Geen mening  20 5 %
   
N 401 100 %

Afdeling
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Op de afdeling wordt efficiënt gewerkt

Helemaal mee eens  163 40.6 %
             
Mee eens  86 21.4 %
       
Neutraal  78 19.5 %
       
Mee oneens  38 9.5 %
    
Helemaal mee oneens  17 4.2 %
  
Geen mening  19 4.7 %
   
N 401 100 %

Afdeling
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: De afdeling werkt klantgericht

Helemaal mee eens  170 42.4 %
              
Mee eens  95 23.7 %
        
Neutraal  63 15.7 %
      
Mee oneens  32 8 %
   
Helemaal mee oneens  20 5 %
   
Geen mening  21 5.2 %
   
N 401 100 %

Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik ben tevreden over mijn werkplek

Helemaal mee eens  184 45.9 %
               
Mee eens  109 27.2 %
         
Neutraal  59 14.7 %
      
Mee oneens  19 4.7 %
   
Helemaal mee oneens  9 2.2 %
  
Geen mening  21 5.2 %
   
N 401 100 %

Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik ben tevreden over mijn werktijden

Helemaal mee eens  172 42.9 %
              
Mee eens  116 28.9 %
          
Neutraal  67 16.7 %
      
Mee oneens  16 4 %
  
Helemaal mee oneens  9 2.2 %
  
Geen mening  21 5.2 %
   
N 401 100 %

Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb voldoende tijd om mijn werk te doen

Helemaal mee eens  169 42.1 %
              
Mee eens  89 22.2 %
        
Neutraal  75 18.7 %
       
Mee oneens  36 9 %
    
Helemaal mee oneens  10 2.5 %
  
Geen mening  22 5.5 %
   
N 401 100 %

Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb voldoende hulpmiddelen om mijn werk te doen

Helemaal mee eens  165 41.1 %
             
Mee eens  102 25.4 %
         
Neutraal  72 18 %
      
Mee oneens  29 7.2 %
   
Helemaal mee oneens  12 3 %
  
Geen mening  21 5.2 %
   
N 401 100 %

Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan mijn werktijd zelf voldoende indelen

Helemaal mee eens  170 42.4 %
              
Mee eens  96 23.9 %
        
Neutraal  67 16.7 %
      
Mee oneens  28 7 %
   
Helemaal mee oneens  19 4.7 %
   
Geen mening  21 5.2 %
   
N 401 100 %

Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan mijn werk goed aan

Helemaal mee eens  175 43.6 %
              
Mee eens  99 24.7 %
         
Neutraal  69 17.2 %
      
Mee oneens  20 5 %
   
Helemaal mee oneens  11 2.7 %
  
Geen mening  27 6.7 %
   
N 401 100 %

Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn werk is afwisselend

Helemaal mee eens  176 43.9 %
              
Mee eens  92 22.9 %
        
Neutraal  71 17.7 %
      
Mee oneens  23 5.7 %
   
Helemaal mee oneens  16 4 %
  
Geen mening  23 5.7 %
   
N 401 100 %

Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik weet wat er van mij verwacht wordt

Helemaal mee eens  193 48.1 %
               
Mee eens  95 23.7 %
        
Neutraal  62 15.5 %
      
Mee oneens  14 3.5 %
  
Helemaal mee oneens  16 4 %
  
Geen mening  21 5.2 %
   
N 401 100 %

Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan mijn werk op mijn eigen manier doen

Helemaal mee eens  168 41.9 %
              
Mee eens  115 28.7 %
          
Neutraal  64 16 %
      
Mee oneens  18 4.5 %
   
Helemaal mee oneens  15 3.7 %
  
Geen mening  21 5.2 %
   
N 401 100 %

Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb voldoende verantwoordelijkheid

Helemaal mee eens  168 41.9 %
              
Mee eens  99 24.7 %
         
Neutraal  78 19.5 %
       
Mee oneens  20 5 %
   
Helemaal mee oneens  15 3.7 %
  
Geen mening  21 5.2 %
   
N 401 100 %

Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb voldoende bevoegdheden

Helemaal mee eens  159 39.7 %
             
Mee eens  99 24.7 %
         
Neutraal  70 17.5 %
      
Mee oneens  33 8.2 %
   
Helemaal mee oneens  18 4.5 %
   
Geen mening  22 5.5 %
   
N 401 100 %

Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn werk sluit aan bij mijn ambities

Helemaal mee eens  162 40.4 %
             
Mee eens  88 21.9 %
        
Neutraal  76 19 %
       
Mee oneens  23 5.7 %
   
Helemaal mee oneens  29 7.2 %
   
Geen mening  23 5.7 %
   
N 401 100 %

Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan mezelf ontwikkelen in mijn werk

Helemaal mee eens  166 41.4 %
             
Mee eens  88 21.9 %
        
Neutraal  69 17.2 %
      
Mee oneens  23 5.7 %
   
Helemaal mee oneens  25 6.2 %
   
Geen mening  30 7.5 %
   
N 401 100 %

Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn beloning is voldoende

Helemaal mee eens  186 46.4 %
               
Mee eens  77 19.2 %
       
Neutraal  67 16.7 %
      
Mee oneens  28 7 %
   
Helemaal mee oneens  21 5.2 %
   
Geen mening  22 5.5 %
   
N 401 100 %

Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn pensioen is goed geregeld

Helemaal mee eens  167 41.6 %
              
Mee eens  95 23.7 %
        
Neutraal  72 18 %
      
Mee oneens  28 7 %
   
Helemaal mee oneens  15 3.7 %
  
Geen mening  24 6 %
   
N 401 100 %

Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn ziektekosten zijn goed geregeld

Helemaal mee eens  169 42.1 %
              
Mee eens  84 20.9 %
       
Neutraal  89 22.2 %
        
Mee oneens  20 5 %
   
Helemaal mee oneens  15 3.7 %
  
Geen mening  24 6 %
   
N 401 100 %

Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: De opleidingsmogelijkheden zijn goed geregeld

Helemaal mee eens  167 41.6 %
              
Mee eens  85 21.2 %
       
Neutraal  70 17.5 %
      
Mee oneens  37 9.2 %
    
Helemaal mee oneens  18 4.5 %
   
Geen mening  24 6 %
   
N 401 100 %

Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb voldoende vrijheid bij het opnemen van vakantie

Helemaal mee eens  176 43.9 %
              
Mee eens  78 19.5 %
       
Neutraal  74 18.5 %
       
Mee oneens  25 6.2 %
   
Helemaal mee oneens  25 6.2 %
   
Geen mening  23 5.7 %
   
N 401 100 %

Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn beloning wordt eerlijk bepaald

Helemaal mee eens  164 40.9 %
             
Mee eens  87 21.7 %
        
Neutraal  71 17.7 %
      
Mee oneens  29 7.2 %
   
Helemaal mee oneens  19 4.7 %
   
Geen mening  31 7.7 %
   
N 401 100 %

Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan ergens anders meer verdienen

Helemaal mee eens  175 43.6 %
              
Mee eens  82 20.4 %
       
Neutraal  82 20.4 %
       
Mee oneens  15 3.7 %
  
Helemaal mee oneens  20 5 %
   
Geen mening  27 6.7 %
   
N 401 100 %

Bent u op zoek naar ander werk?

Ja, binnen deze organisatie 58 14.5 %
      
Ja, buiten deze organisatie 58 14.5 %
      
Ja, zowel binnen als buiten deze organisatie 46 11.5 %
     
Nee 239 59.6 %
                   
N 401 100 %

Waarom bent u op zoek naar ander werk?

Ik wil me breder ontwikkelen: andere produkten etc.
oujf
jhgjhghjkhk
dff
verhoging loon
kkkk
bn,mn,
andere interesses
Niet zo heel leuk meer, eigenlijk door mijn leidinggevende
GEEN COMENTAAR
test
Zomaar
daarom
ee
nee
ij
dfdsf
zserfbasebfs
s
Ik ben het beu
bla
t4jukmhkj,
kljlkjljlkj
nhknj
mkmkm
daarom
omdat ik hjet niet lejuk meer vindt
meer verdienen
ff
omdat het een teringzooi is
mmbjnb
werk is saai
dvsdbxcv
jsja
Geen perspectieven
zomaar
<br>DFD
reorganisatie
78455
gh
omdat ik mijn opleiding hoop af te ronden
SS
doorgroeien
hjafDGFAGD
Mismanagement
ghfd
lmniklh7uifg6tdcft
Rest
a
zo maar
te druk
ggg
is nie leuk hier
kkgktfkht
gg
<br>nvt
Ik zie mijzelf over 5 jaar niet meer dit werk doen, hopelijk ben ik dan van meer waarde voor de organisatie.
leuk
fdghdfgh
ddd
D
daarom
Gg
geen uitdaging
meer
bb
etwe
Omdat ik er uit wordt gegooid, nadat ik 2 jaar lang ondergewaardeerd werd en bovengemiddeld presteerde.
xcbgdfb
dd
nvt
onzekerheid over voortbestaan functie
p
moe
test
fjutfhj
xx
c
uitdaging
yolo
ssssssssssssssssssssss
jk;I;sojfjiea
Reistijd<br>
Te hoge werkdruk<br>
kjh

Zou u iemand anders aanraden om hier te komen werken?

Ja, zeker 190 47.4 %
               
Ja, waarschijnlijk wel 143 35.7 %
            
Misschien, dat hangt af van 37 9.2 %
    
Nee, want 31 7.7 %
   
N 401 100 %

Zou u iemand anders aanraden om hier te komen werken?: Misschien, dat hangt af van

hoeveel ervaring die persoon heeft. Dit is een prima plek om te starten, maar niet om erg lang te zitten
tezst
lll
of ie leuk is
ddd
de tijd
salaris
het salaris
wie het is
reihh
salaris
o
ff
nbjhguyh
jkahsd
toekomst
test
SADsdDSsd
kweenie
jjjjj
persoon
In hoeverre de persoon realiseert wat er van hem verwacht word
test
fF
waarmee hij/zij genoegen neemt
vul in
rte4tbwe4t5
stabiliteit
toekomst
afhankelijk van de functie
p
07 - 12 - 2016
Afhankelijk van de functie
tt
i welke functie iemand binnen zou willen komen
kwaliteit van werk
jkhkj

Zou u iemand anders aanraden om hier te komen werken?: Nee, want

GEEN COMENTAAR
Er word over iedereen geroddeld achter iemands rug om
slechte vooruitzichten
jhrftrtrytr
Die wordt het ook beu
bla
BLA
kost moeite
je verdient dan weinig
ntvb
bla bla
teringzooi
sux
nee
f
ondankbaar werk
er is veel onzeker
Slechte economische omstandigheden
trekken aan een dood paard. Veel hindernissen en tegenwerking
slechte situatie
is nie leuk hier
hhhhhhhhhhhh
hglygljgv
test
blabla
slechte leiding
omdat
daarom
niets aan
onzekerheid
U

Welk cijfer geeft u: De organisatie

10  99 24.7 %
         
 41 10.2 %
    
 77 19.2 %
       
 87 21.7 %
        
 43 10.7 %
    
 25 6.2 %
   
 8 2 %
  
 4 1 %
 
 1 0.2 %
 
 6 1.5 %
  
 10 2.5 %
  
N 401 100 %

Welk cijfer geeft u: Uw leidinggevende

10  90 22.4 %
        
 54 13.5 %
     
 71 17.7 %
      
 69 17.2 %
      
 51 12.7 %
     
 24 6 %
   
 15 3.7 %
  
 7 1.7 %
  
 2 0.5 %
 
 6 1.5 %
  
 12 3 %
  
N 401 100 %

Welk cijfer geeft u: Uw afdeling

10  90 22.4 %
        
 42 10.5 %
    
 79 19.7 %
       
 95 23.7 %
        
 45 11.2 %
    
 21 5.2 %
   
 7 1.7 %
  
 8 2 %
  
 1 0.2 %
 
 3 0.7 %
 
 10 2.5 %
  
N 401 100 %

Welk cijfer geeft u: Uw arbeidsomstandigheden

10  89 22.2 %
        
 42 10.5 %
    
 72 18 %
      
 90 22.4 %
        
 53 13.2 %
     
 22 5.5 %
   
 11 2.7 %
  
 6 1.5 %
  
 0 0 %
 
 5 1.2 %
 
 11 2.7 %
  
N 401 100 %

Welk cijfer geeft u: Uw werk

10  92 22.9 %
        
 44 11 %
    
 84 20.9 %
       
 85 21.2 %
       
 48 12 %
     
 23 5.7 %
   
 8 2 %
  
 3 0.7 %
 
 0 0 %
 
 4 1 %
 
 10 2.5 %
  
N 401 100 %

Welk cijfer geeft u: Uw arbeidsvoorwaarden

10  87 21.7 %
        
 43 10.7 %
    
 64 16 %
      
 91 22.7 %
        
 47 11.7 %
     
 34 8.5 %
    
 16 4 %
  
 7 1.7 %
  
 1 0.2 %
 
 1 0.2 %
 
 10 2.5 %
  
N 401 100 %

Wat zou er als eerste veranderd moeten worden om uw tevredenheid over uw werk te vergroten?

Verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen.
Minder specialisatie in de verkoop: breder assortiment of meer roulatie
Meer doorgroeimogelijkheden
x x
hjhklj
cxc
niets
geen idee
loon
ooo
hhhhh
geld
niks
Een grotere winkel met een aparte kantine.
nee
Een andere leidinggevende
s
nvt
ZE ZOUDEN WAT FLEXIBELER KUNNEN ZIJN MET ALLEENSTAANDE WERKNEMERS MET KINDEREN
N.V.T
niets
Dat alle artikelen bijgevuld zijn , genoeg wisselgeld , minder geroddel , een beetje respect voor elkaar tonen, wat schoner de winkel zelf en de wc s , de teamleiders wat vrolijker zijn en niet te veel hooi op de vork nemen en dat ze allemaal een systeem voeren en niet de ene idt en de ander weer dat.
wat meer personeel op de werkvloer. dit is ook prettiger voor de klanten, maar ook voor het personeel, de werkdruk is vaak hoog.
geen vragenlijsten
mm
Meer geld
derertr
kajkvkla
nee
gfhjdh
dsd
e
dgfh
luh
nix
Meer inspiratie.
Betere leidinggevende aanstellen
weet niet
a
alles
hsrhs
w34gq2g4q24
q
Meer salaris
';ll;kllp;l
aaa
Betere koffie
bla
BLA
4tyhrtyjnghfd
jlkjlkjljl
nvhv
auto van de zaak
llllllllllll
alles
,.l.,
j
Veeeeeel meer geld
Meer feedback van leidiggevende over functioneren
sad
test
directie eruit, meer cup a soup automaten en een swarmatent op het parkeerterrein
pensioen,
hvghjvg
bla bla
niks
anbc
gelijke rechten
ff
ytytr
betrokkenheid leiding
nmvnthgfyuhbn
veel
andere leidinggevende
Meer duidelijkheid over de nabije toekomst
alles
dssdfsdfsdf
sd
kadb
salaris
jgyfyuguihitiugihkuh
hgfhjd
KFAJIFA
kl
Loon omhoog
hjvljvh lgvlj
niets
FSDF
ljlsjfslkdfj
niks
Meer baanzekerheid
ja
886
gsad
<br>Meer afwisseling
SS
rgvc
m
pensioenregeling en wanneer je met pensioen mag
gfbfgbgfb fgbf
goede leiding
gfds
bjubhyjucvfrx ku
Test
Evaluatie van de manager(s)
a
Sfeer
veel
Beter management, betere ondersteuning door stafafdelingen, reorganisatie
salaris
vv
niks
nvt
mmm
hkgylfgjl gy
nix
werk
fffff
lhlvljv
x
nvt
vvv
reywyr
variabeler werktijden, de mogelijkheid om vanuit huis te werken
eten
test
geen
sdfgsdfg
sasas
123564
R
bar
sdfsdf
asdfasdf
G
test
Sfeer minder werdruk
dssada
cc
blabla
sfert
De beloningen moeten eerlijk en gelijk verdeeld worden. Mensen moeten gelijke kansen krijgen en gelijk behandeld worden. De bevoegdheden moeten worden aangepast aan de situaties waar medewerkers in kunnen komen en de ervaring van de medewerker.
Er moet meer geïnvesteerd worden in de werknemers zodat zij zich kunnen ontwikkelen. 
mm
K
fgdgdg
wertertwebt
e
test
hjhdh
lg
lkjlkjl
esadfsaefs
geen idee
gfouyfkj
cc
zekerheid over functie
zekerheid functie
p
lala
Een heleboel
baas eruit
level playing field
jb,
xx
kjfdfdf
12313
 df
tt
arbeidsomstandigheden
bla bla
jh
meer zicht op interne processen
nn
neuh
niks
D
asaaas
dkjsd;fjaidefa
l..
Meer begeleiding<br>
niks
44565
vvv
<br>communicatie 

Algemene voorwaarden  Impressum