Rapportage

Splits rapportage naar antwoord op vraag:
Totaalkolom 

 

Dit zijn de resultaten van uw MTO. Het totaal aantal teruggestuurde vragenlijsten is 435.


Op welke afdeling werkt u?

Inkoop 83 19.1 %
       
Administratie 144 33.1 %
           
Secretariaat 74 17 %
      
Verkoop 92 21.1 %
       
Expeditie 42 9.7 %
    
N 435 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Binnen de organisatie wordt efficiënt gewerkt

Helemaal mee eens  202 46.4 %
               
Mee eens  86 19.8 %
       
Neutraal  72 16.6 %
      
Mee oneens  40 9.2 %
    
Helemaal mee oneens  17 3.9 %
  
Geen mening  18 4.1 %
  
N 435 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Tussen afdelingen wordt goed samengewerkt

Helemaal mee eens  171 39.3 %
             
Mee eens  113 26 %
         
Neutraal  62 14.3 %
     
Mee oneens  51 11.7 %
     
Helemaal mee oneens  22 5.1 %
   
Geen mening  16 3.7 %
  
N 435 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Iedereen wordt eerlijk behandeld

Helemaal mee eens  170 39.1 %
             
Mee eens  115 26.4 %
         
Neutraal  78 17.9 %
      
Mee oneens  38 8.7 %
    
Helemaal mee oneens  17 3.9 %
  
Geen mening  17 3.9 %
  
N 435 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik ben tevreden over Personeelszaken

Helemaal mee eens  183 42.1 %
              
Mee eens  101 23.2 %
        
Neutraal  76 17.5 %
      
Mee oneens  41 9.4 %
    
Helemaal mee oneens  12 2.8 %
  
Geen mening  22 5.1 %
   
N 435 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik ben tevreden over de ICT-ondersteuning

Helemaal mee eens  168 38.6 %
             
Mee eens  94 21.6 %
        
Neutraal  82 18.9 %
       
Mee oneens  50 11.5 %
     
Helemaal mee oneens  21 4.8 %
   
Geen mening  20 4.6 %
   
N 435 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik ben tevreden over het bedrijfsrestaurant

Helemaal mee eens  169 38.9 %
             
Mee eens  88 20.2 %
       
Neutraal  75 17.2 %
      
Mee oneens  27 6.2 %
   
Helemaal mee oneens  24 5.5 %
   
Geen mening  52 12 %
     
N 435 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn baan biedt mij voldoende zekerheid

Helemaal mee eens  167 38.4 %
            
Mee eens  111 25.5 %
         
Neutraal  75 17.2 %
      
Mee oneens  43 9.9 %
    
Helemaal mee oneens  22 5.1 %
   
Geen mening  17 3.9 %
  
N 435 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan voldoende doorgroeien binnen de organisatie

Helemaal mee eens  165 37.9 %
            
Mee eens  104 23.9 %
        
Neutraal  85 19.5 %
       
Mee oneens  39 9 %
    
Helemaal mee oneens  19 4.4 %
  
Geen mening  23 5.3 %
   
N 435 100 %

Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb vertrouwen in de leiding van de organisatie

Helemaal mee eens  167 38.4 %
            
Mee eens  107 24.6 %
         
Neutraal  80 18.4 %
      
Mee oneens  41 9.4 %
    
Helemaal mee oneens  22 5.1 %
   
Geen mening  18 4.1 %
  
N 435 100 %

Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende geeft duidelijk aan wat van mij verwacht wordt

Helemaal mee eens  206 47.4 %
               
Mee eens  102 23.4 %
        
Neutraal  65 14.9 %
      
Mee oneens  21 4.8 %
   
Helemaal mee oneens  22 5.1 %
   
Geen mening  19 4.4 %
  
N 435 100 %

Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende heeft belangstelling voor mij

Helemaal mee eens  193 44.4 %
              
Mee eens  110 25.3 %
         
Neutraal  77 17.7 %
      
Mee oneens  21 4.8 %
   
Helemaal mee oneens  13 3 %
  
Geen mening  21 4.8 %
   
N 435 100 %

Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende houdt mij voldoende op de hoogte

Helemaal mee eens  193 44.4 %
              
Mee eens  92 21.1 %
       
Neutraal  77 17.7 %
      
Mee oneens  37 8.5 %
    
Helemaal mee oneens  17 3.9 %
  
Geen mening  19 4.4 %
  
N 435 100 %

Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende motiveert mij

Helemaal mee eens  184 42.3 %
              
Mee eens  97 22.3 %
        
Neutraal  78 17.9 %
      
Mee oneens  35 8 %
   
Helemaal mee oneens  21 4.8 %
   
Geen mening  20 4.6 %
   
N 435 100 %

Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende begeleidt mij goed

Helemaal mee eens  183 42.1 %
              
Mee eens  100 23 %
        
Neutraal  74 17 %
      
Mee oneens  32 7.4 %
   
Helemaal mee oneens  25 5.7 %
   
Geen mening  21 4.8 %
   
N 435 100 %

Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende staat open voor ideeën

Helemaal mee eens  188 43.2 %
              
Mee eens  100 23 %
        
Neutraal  81 18.6 %
       
Mee oneens  21 4.8 %
   
Helemaal mee oneens  18 4.1 %
  
Geen mening  27 6.2 %
   
N 435 100 %

Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Als ik iets niet goed doe, hoor ik dat

Helemaal mee eens  192 44.1 %
              
Mee eens  114 26.2 %
         
Neutraal  67 15.4 %
      
Mee oneens  21 4.8 %
   
Helemaal mee oneens  21 4.8 %
   
Geen mening  20 4.6 %
   
N 435 100 %

Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Als ik iets wel goed doe, hoor ik dat

Helemaal mee eens  187 43 %
              
Mee eens  86 19.8 %
       
Neutraal  78 17.9 %
      
Mee oneens  37 8.5 %
    
Helemaal mee oneens  26 6 %
   
Geen mening  21 4.8 %
   
N 435 100 %

Afdeling
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: De samenwerking op de afdeling is goed

Helemaal mee eens  205 47.1 %
               
Mee eens  106 24.4 %
        
Neutraal  63 14.5 %
      
Mee oneens  28 6.4 %
   
Helemaal mee oneens  14 3.2 %
  
Geen mening  19 4.4 %
  
N 435 100 %

Afdeling
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Conflicten op de afdeling zijn bespreekbaar

Helemaal mee eens  180 41.4 %
             
Mee eens  118 27.1 %
         
Neutraal  68 15.6 %
      
Mee oneens  35 8 %
   
Helemaal mee oneens  13 3 %
  
Geen mening  21 4.8 %
   
N 435 100 %

Afdeling
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Op de afdeling wordt efficiënt gewerkt

Helemaal mee eens  179 41.1 %
             
Mee eens  92 21.1 %
       
Neutraal  86 19.8 %
       
Mee oneens  41 9.4 %
    
Helemaal mee oneens  17 3.9 %
  
Geen mening  20 4.6 %
   
N 435 100 %

Afdeling
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: De afdeling werkt klantgericht

Helemaal mee eens  184 42.3 %
              
Mee eens  103 23.7 %
        
Neutraal  68 15.6 %
      
Mee oneens  38 8.7 %
    
Helemaal mee oneens  20 4.6 %
   
Geen mening  22 5.1 %
   
N 435 100 %

Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik ben tevreden over mijn werkplek

Helemaal mee eens  201 46.2 %
               
Mee eens  116 26.7 %
         
Neutraal  63 14.5 %
      
Mee oneens  23 5.3 %
   
Helemaal mee oneens  10 2.3 %
  
Geen mening  22 5.1 %
   
N 435 100 %

Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik ben tevreden over mijn werktijden

Helemaal mee eens  185 42.5 %
              
Mee eens  127 29.2 %
          
Neutraal  71 16.3 %
      
Mee oneens  20 4.6 %
   
Helemaal mee oneens  10 2.3 %
  
Geen mening  22 5.1 %
   
N 435 100 %

Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb voldoende tijd om mijn werk te doen

Helemaal mee eens  182 41.8 %
              
Mee eens  94 21.6 %
        
Neutraal  84 19.3 %
       
Mee oneens  40 9.2 %
    
Helemaal mee oneens  13 3 %
  
Geen mening  22 5.1 %
   
N 435 100 %

Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb voldoende hulpmiddelen om mijn werk te doen

Helemaal mee eens  178 40.9 %
             
Mee eens  109 25.1 %
         
Neutraal  77 17.7 %
      
Mee oneens  35 8 %
   
Helemaal mee oneens  14 3.2 %
  
Geen mening  22 5.1 %
   
N 435 100 %

Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan mijn werktijd zelf voldoende indelen

Helemaal mee eens  183 42.1 %
              
Mee eens  104 23.9 %
        
Neutraal  71 16.3 %
      
Mee oneens  31 7.1 %
   
Helemaal mee oneens  24 5.5 %
   
Geen mening  22 5.1 %
   
N 435 100 %

Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan mijn werk goed aan

Helemaal mee eens  188 43.2 %
              
Mee eens  106 24.4 %
        
Neutraal  74 17 %
      
Mee oneens  23 5.3 %
   
Helemaal mee oneens  15 3.4 %
  
Geen mening  29 6.7 %
   
N 435 100 %

Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn werk is afwisselend

Helemaal mee eens  190 43.7 %
              
Mee eens  97 22.3 %
        
Neutraal  76 17.5 %
      
Mee oneens  26 6 %
   
Helemaal mee oneens  20 4.6 %
   
Geen mening  26 6 %
   
N 435 100 %

Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik weet wat er van mij verwacht wordt

Helemaal mee eens  209 48 %
               
Mee eens  103 23.7 %
        
Neutraal  65 14.9 %
      
Mee oneens  16 3.7 %
  
Helemaal mee oneens  19 4.4 %
  
Geen mening  23 5.3 %
   
N 435 100 %

Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan mijn werk op mijn eigen manier doen

Helemaal mee eens  181 41.6 %
              
Mee eens  125 28.7 %
          
Neutraal  69 15.9 %
      
Mee oneens  20 4.6 %
   
Helemaal mee oneens  17 3.9 %
  
Geen mening  23 5.3 %
   
N 435 100 %

Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb voldoende verantwoordelijkheid

Helemaal mee eens  182 41.8 %
              
Mee eens  108 24.8 %
         
Neutraal  83 19.1 %
       
Mee oneens  22 5.1 %
   
Helemaal mee oneens  17 3.9 %
  
Geen mening  23 5.3 %
   
N 435 100 %

Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb voldoende bevoegdheden

Helemaal mee eens  172 39.5 %
             
Mee eens  110 25.3 %
         
Neutraal  73 16.8 %
      
Mee oneens  35 8 %
   
Helemaal mee oneens  21 4.8 %
   
Geen mening  24 5.5 %
   
N 435 100 %

Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn werk sluit aan bij mijn ambities

Helemaal mee eens  176 40.5 %
             
Mee eens  96 22.1 %
        
Neutraal  83 19.1 %
       
Mee oneens  24 5.5 %
   
Helemaal mee oneens  31 7.1 %
   
Geen mening  25 5.7 %
   
N 435 100 %

Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan mezelf ontwikkelen in mijn werk

Helemaal mee eens  180 41.4 %
             
Mee eens  98 22.5 %
        
Neutraal  73 16.8 %
      
Mee oneens  24 5.5 %
   
Helemaal mee oneens  27 6.2 %
   
Geen mening  33 7.6 %
   
N 435 100 %

Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn beloning is voldoende

Helemaal mee eens  204 46.9 %
               
Mee eens  86 19.8 %
       
Neutraal  71 16.3 %
      
Mee oneens  29 6.7 %
   
Helemaal mee oneens  21 4.8 %
   
Geen mening  24 5.5 %
   
N 435 100 %

Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn pensioen is goed geregeld

Helemaal mee eens  182 41.8 %
              
Mee eens  105 24.1 %
        
Neutraal  79 18.2 %
      
Mee oneens  28 6.4 %
   
Helemaal mee oneens  15 3.4 %
  
Geen mening  26 6 %
   
N 435 100 %

Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn ziektekosten zijn goed geregeld

Helemaal mee eens  185 42.5 %
              
Mee eens  92 21.1 %
       
Neutraal  95 21.8 %
        
Mee oneens  20 4.6 %
   
Helemaal mee oneens  16 3.7 %
  
Geen mening  27 6.2 %
   
N 435 100 %

Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: De opleidingsmogelijkheden zijn goed geregeld

Helemaal mee eens  181 41.6 %
              
Mee eens  95 21.8 %
        
Neutraal  75 17.2 %
      
Mee oneens  40 9.2 %
    
Helemaal mee oneens  18 4.1 %
  
Geen mening  26 6 %
   
N 435 100 %

Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb voldoende vrijheid bij het opnemen van vakantie

Helemaal mee eens  190 43.7 %
              
Mee eens  85 19.5 %
       
Neutraal  80 18.4 %
      
Mee oneens  27 6.2 %
   
Helemaal mee oneens  28 6.4 %
   
Geen mening  25 5.7 %
   
N 435 100 %

Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn beloning wordt eerlijk bepaald

Helemaal mee eens  178 40.9 %
             
Mee eens  94 21.6 %
        
Neutraal  78 17.9 %
      
Mee oneens  30 6.9 %
   
Helemaal mee oneens  20 4.6 %
   
Geen mening  35 8 %
   
N 435 100 %

Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan ergens anders meer verdienen

Helemaal mee eens  190 43.7 %
              
Mee eens  92 21.1 %
       
Neutraal  88 20.2 %
       
Mee oneens  15 3.4 %
  
Helemaal mee oneens  20 4.6 %
   
Geen mening  30 6.9 %
   
N 435 100 %

Bent u op zoek naar ander werk?

Ja, binnen deze organisatie 63 14.5 %
      
Ja, buiten deze organisatie 63 14.5 %
      
Ja, zowel binnen als buiten deze organisatie 49 11.3 %
    
Nee 260 59.8 %
                   
N 435 100 %

Waarom bent u op zoek naar ander werk?

Ik wil me breder ontwikkelen: andere produkten etc.
oujf
jhgjhghjkhk
dff
verhoging loon
kkkk
bn,mn,
andere interesses
Niet zo heel leuk meer, eigenlijk door mijn leidinggevende
GEEN COMENTAAR
test
Zomaar
daarom
ee
nee
ij
dfdsf
zserfbasebfs
s
Ik ben het beu
bla
t4jukmhkj,
kljlkjljlkj
nhknj
mkmkm
daarom
omdat ik hjet niet lejuk meer vindt
meer verdienen
ff
omdat het een teringzooi is
mmbjnb
werk is saai
dvsdbxcv
jsja
Geen perspectieven
zomaar
<br>DFD
reorganisatie
78455
gh
omdat ik mijn opleiding hoop af te ronden
SS
doorgroeien
hjafDGFAGD
Mismanagement
ghfd
lmniklh7uifg6tdcft
Rest
a
zo maar
te druk
ggg
is nie leuk hier
kkgktfkht
gg
<br>nvt
Ik zie mijzelf over 5 jaar niet meer dit werk doen, hopelijk ben ik dan van meer waarde voor de organisatie.
leuk
fdghdfgh
ddd
D
daarom
Gg
geen uitdaging
meer
bb
etwe
Omdat ik er uit wordt gegooid, nadat ik 2 jaar lang ondergewaardeerd werd en bovengemiddeld presteerde.
xcbgdfb
dd
nvt
onzekerheid over voortbestaan functie
p
moe
test
fjutfhj
xx
c
uitdaging
yolo
ssssssssssssssssssssss
jk;I;sojfjiea
Reistijd<br>
Te hoge werkdruk<br>
kjh
/
jkl
Daarom
FREST
hgj
ee
gewoon
 
daarom

Zou u iemand anders aanraden om hier te komen werken?

Ja, zeker 207 47.6 %
               
Ja, waarschijnlijk wel 155 35.6 %
            
Misschien, dat hangt af van 39 9 %
    
Nee, want 34 7.8 %
   
N 435 100 %

Zou u iemand anders aanraden om hier te komen werken?: Misschien, dat hangt af van

hoeveel ervaring die persoon heeft. Dit is een prima plek om te starten, maar niet om erg lang te zitten
tezst
lll
of ie leuk is
ddd
de tijd
salaris
het salaris
wie het is
reihh
salaris
o
ff
nbjhguyh
jkahsd
toekomst
test
SADsdDSsd
kweenie
jjjjj
persoon
In hoeverre de persoon realiseert wat er van hem verwacht word
test
fF
waarmee hij/zij genoegen neemt
vul in
rte4tbwe4t5
stabiliteit
toekomst
afhankelijk van de functie
p
07 - 12 - 2016
Afhankelijk van de functie
tt
i welke functie iemand binnen zou willen komen
kwaliteit van werk
jkhkj
functie
d

Zou u iemand anders aanraden om hier te komen werken?: Nee, want

GEEN COMENTAAR
Er word over iedereen geroddeld achter iemands rug om
slechte vooruitzichten
jhrftrtrytr
Die wordt het ook beu
bla
BLA
kost moeite
je verdient dan weinig
ntvb
bla bla
teringzooi
sux
nee
f
ondankbaar werk
er is veel onzeker
Slechte economische omstandigheden
trekken aan een dood paard. Veel hindernissen en tegenwerking
slechte situatie
is nie leuk hier
hhhhhhhhhhhh
hglygljgv
test
blabla
slechte leiding
omdat
daarom
niets aan
onzekerheid
U
Daarom
AGG
is niet fijn

Welk cijfer geeft u: De organisatie

10  109 25.1 %
         
 44 10.1 %
    
 83 19.1 %
       
 96 22.1 %
        
 48 11 %
    
 25 5.7 %
   
 9 2.1 %
  
 4 0.9 %
 
 1 0.2 %
 
 6 1.4 %
 
 10 2.3 %
  
N 435 100 %

Welk cijfer geeft u: Uw leidinggevende

10  97 22.3 %
        
 60 13.8 %
     
 78 17.9 %
      
 79 18.2 %
      
 54 12.4 %
     
 24 5.5 %
   
 15 3.4 %
  
 8 1.8 %
  
 2 0.5 %
 
 6 1.4 %
 
 12 2.8 %
  
N 435 100 %

Welk cijfer geeft u: Uw afdeling

10  98 22.5 %
        
 44 10.1 %
    
 89 20.5 %
       
 103 23.7 %
        
 51 11.7 %
     
 21 4.8 %
   
 7 1.6 %
  
 8 1.8 %
  
 1 0.2 %
 
 3 0.7 %
 
 10 2.3 %
  
N 435 100 %

Welk cijfer geeft u: Uw arbeidsomstandigheden

10  97 22.3 %
        
 43 9.9 %
    
 82 18.9 %
       
 99 22.8 %
        
 59 13.6 %
     
 22 5.1 %
   
 11 2.5 %
  
 6 1.4 %
 
 0 0 %
 
 5 1.1 %
 
 11 2.5 %
  
N 435 100 %

Welk cijfer geeft u: Uw werk

10  99 22.8 %
        
 47 10.8 %
    
 93 21.4 %
       
 93 21.4 %
       
 53 12.2 %
     
 24 5.5 %
   
 9 2.1 %
  
 3 0.7 %
 
 0 0 %
 
 4 0.9 %
 
 10 2.3 %
  
N 435 100 %

Welk cijfer geeft u: Uw arbeidsvoorwaarden

10  95 21.8 %
        
 44 10.1 %
    
 72 16.6 %
      
 100 23 %
        
 53 12.2 %
     
 35 8 %
   
 17 3.9 %
  
 7 1.6 %
  
 1 0.2 %
 
 1 0.2 %
 
 10 2.3 %
  
N 435 100 %

Wat zou er als eerste veranderd moeten worden om uw tevredenheid over uw werk te vergroten?

Verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen.
Minder specialisatie in de verkoop: breder assortiment of meer roulatie
Meer doorgroeimogelijkheden
x x
hjhklj
cxc
niets
geen idee
loon
ooo
hhhhh
geld
niks
Een grotere winkel met een aparte kantine.
nee
Een andere leidinggevende
s
nvt
ZE ZOUDEN WAT FLEXIBELER KUNNEN ZIJN MET ALLEENSTAANDE WERKNEMERS MET KINDEREN
N.V.T
niets
Dat alle artikelen bijgevuld zijn , genoeg wisselgeld , minder geroddel , een beetje respect voor elkaar tonen, wat schoner de winkel zelf en de wc s , de teamleiders wat vrolijker zijn en niet te veel hooi op de vork nemen en dat ze allemaal een systeem voeren en niet de ene idt en de ander weer dat.
wat meer personeel op de werkvloer. dit is ook prettiger voor de klanten, maar ook voor het personeel, de werkdruk is vaak hoog.
geen vragenlijsten
mm
Meer geld
derertr
kajkvkla
nee
gfhjdh
dsd
e
dgfh
luh
nix
Meer inspiratie.
Betere leidinggevende aanstellen
weet niet
a
alles
hsrhs
w34gq2g4q24
q
Meer salaris
';ll;kllp;l
aaa
Betere koffie
bla
BLA
4tyhrtyjnghfd
jlkjlkjljl
nvhv
auto van de zaak
llllllllllll
alles
,.l.,
j
Veeeeeel meer geld
Meer feedback van leidiggevende over functioneren
sad
test
directie eruit, meer cup a soup automaten en een swarmatent op het parkeerterrein
pensioen,
hvghjvg
bla bla
niks
anbc
gelijke rechten
ff
ytytr
betrokkenheid leiding
nmvnthgfyuhbn
veel
andere leidinggevende
Meer duidelijkheid over de nabije toekomst
alles
dssdfsdfsdf
sd
kadb
salaris
jgyfyuguihitiugihkuh
hgfhjd
KFAJIFA
kl
Loon omhoog
hjvljvh lgvlj
niets
FSDF
ljlsjfslkdfj
niks
Meer baanzekerheid
ja
886
gsad
<br>Meer afwisseling
SS
rgvc
m
pensioenregeling en wanneer je met pensioen mag
gfbfgbgfb fgbf
goede leiding
gfds
bjubhyjucvfrx ku
Test
Evaluatie van de manager(s)
a
Sfeer
veel
Beter management, betere ondersteuning door stafafdelingen, reorganisatie
salaris
vv
niks
nvt
mmm
hkgylfgjl gy
nix
werk
fffff
lhlvljv
x
nvt
vvv
reywyr
variabeler werktijden, de mogelijkheid om vanuit huis te werken
eten
test
geen
sdfgsdfg
sasas
123564
R
bar
sdfsdf
asdfasdf
G
test
Sfeer minder werdruk
dssada
cc
blabla
sfert
De beloningen moeten eerlijk en gelijk verdeeld worden. Mensen moeten gelijke kansen krijgen en gelijk behandeld worden. De bevoegdheden moeten worden aangepast aan de situaties waar medewerkers in kunnen komen en de ervaring van de medewerker.
Er moet meer geïnvesteerd worden in de werknemers zodat zij zich kunnen ontwikkelen. 
mm
K
fgdgdg
wertertwebt
e
test
hjhdh
lg
lkjlkjl
esadfsaefs
geen idee
gfouyfkj
cc
zekerheid over functie
zekerheid functie
p
lala
Een heleboel
baas eruit
level playing field
jb,
xx
kjfdfdf
12313
 df
tt
arbeidsomstandigheden
bla bla
jh
meer zicht op interne processen
nn
neuh
niks
D
asaaas
dkjsd;fjaidefa
l..
Meer begeleiding<br>
niks
44565
vvv
<br>communicatie
dwf
/
fhjut
l;m
dit
FAWE
xx
x
<br>
es
salaris
blabla 1blabla 2<br>
bmdfjbnpfodjnf b
 
<br>
meer communicatie met leidinggevende en me gewaardeerd voelen
dszgfhaego
aa
dit 

Algemene voorwaarden  Impressum